Handel wielkopowierzchniowy

Plan zagospodarowania przestrzennego obok funkcji magazynowej przewiduje możliwość wykorzystania nieruchomości pod zabudowę handlu wielkopowierzchniowego. Stworzono dwie koncepcje zagospodarowania nieruchomości:
- pierwsza przewiduje zmianę istniejącej funkcji magazynowej na handlową;
- druga koncepcja zakłada nową inwestycję, budowę obiektów handlowych w kilku etapach, które łącznie mogą osiągnąć powierzchnię użytkową o wielkości ponad 100.000 m2.

Zainteresowany? Kliknij aby napisać lub zadzwoń +48 888 888 188

...